Bakgrund

AeroEducation UF bildades med avsikten att strukturera och inspirera dagens tekniklektioner i grundskolan. Vi upplevde i grundskolan att teknikkursen saknade struktur och var oinspirerande. Man använde sig av traditionell och tråkig pedagogik som bevisligen är bristfällig, då PISA-resultaten i naturämnena försämrats. Efter tre år som teknikelever i gymnasiet och snart gymnasieingenjörer har vi motivationen och kunskapen att lösa problemet.

Vår produkt, AeroEducation One är ett komplett kursmoment i ämnet teknik som täcker fyra veckor av undervisningen i huvudsakligen grundskolor. Läraren kan implementera One direkt till undervisningen utan något förarbete eftersom innehållet baserar sig på befintliga kursmoment bl.a. konstruktion, teknikhistoria och design. I paketet ingår en egenutvecklad subsonisk vindtunnel av öppen typ samt en digital lärarhandledning som kontinuerligt uppdateras efter återkoppling från våra kunder. Med denna dynamiska lösning erbjuder vi material som alltid är aktuell och spännande och bildar tillsammans med flera lärare och skolor ett learning community.

Oändliga möjligheter och mycket jobb

AeroEducation UF har skapat en produkt som är den första av sitt slag på marknaden. Marknadsundersökningen visar att det finns en tydlig efterfrågan för färdiga kursmoment med motivation och inspiration i baktanke samtidigt som det underlättar lärarens arbete. AeroEducation UF jobbar fortfarande aktivt med att förverkliga vår produkt ut till marknaden. Det kommer att krävas mycket arbete och dedikation för att nå ett ekonomiskt stabilt företag och vi vill uppnå detta tillsammans med våra kunder, som är med och påverkar.

“Alla elever har rätt till inspirerande och motiverande lektioner!”

Casimir Leminaho, VD